TB DDos

Atman oferuje zaawansowane, wysoce specjalizowane rozwiązanie do ochrony infrastruktury klienta przed atakami typu Denial of Service (DOS) i Distributed Denial of Service (DDoS). Usługa Atman AntyDDoS monitoruje ruch i chroni przed atakami wolumetrycznymi dzięki dodatkowej infrastrukturze ochronnej instalowanej na łączu internetowym klienta.

Infrastruktura

Infrastruktura składa się z dwóch urządzeń chroniących: Sensora i Filtra, które wraz z zainstalowanym oprogramowaniem monitorującym są przeznaczone wyłącznie dla danego klienta (obsługują tylko jego łącze). W przypadku, gdy Sensor stwierdza przekroczenie progów uruchamiających ochronę (progi ustawiane są zgodnie z wymaganiami klienta), cały ruch do atakowanego hosta zostaje przekierowany z routera szkieletowego na Filtr. Odfiltrowany ruch przekazywany jest klientowi tunelem GRE.

Wykorzystywane przez nas systemy i narzędzia stworzone są do tego, by zapewnić jak najszerszą, efektywną ochronę sieci naszych klientów, przy zagwarantowaniu natychmiastowej reakcji na pojawiające się zagrożenia, a jednocześnie wykluczeniu lub minimalizacji możliwości powstawania fałszywych alarmów.

 

Usługę Atman AntyDDoS charakteryzuje:

 • Automatyczne działanie i eliminacja czynnika ludzkiego
 • Bardzo szybki czas reakcji (kluczowy przy atakach DDoS) – zagrożenie jest wykrywane i unieszkodliwiane w czasie kilku sekund
 • Wsparcie wyspecjalizowanej kadry, korzystającej z najlepszych w swojej klasie technologii
 • Elastyczność w sposobie konfiguracji platformy
 • Dostęp do rozbudowanego panelu administracyjnego
 • Możliwość elastycznego rozszerzenia działań podejmowanych podczas ataku poprzez skonfigurowanie przy użyciu API i skryptów opcji dodatkowych, takich jak:
  • wysyłanie e-maili z informacjami o ataku/podjętej akcji
  • logowanie do syslog o zdarzeniu
  • automatyczne przechwytywanie próbek ataku do dalszej analizy
  • uruchamianie dowolnych zewnętrznych skryptów.

Warto zapobiegać

Ataki DDoS to coraz częściej spotykane zagrożenie, które dotyczy już nie tylko największych organizacji, ale niemal każdej firmy. Obecnie taki atak może zamówić każdy, ponieważ ich dostępność i cena nie stanowią żadnej bariery. Jest to jeden z najpowszechniejszych sposobów złośliwego unieruchamiania witryn i systemów internetowych.

Dla przedsiębiorstwa świadczącego swoje usługi przez Internet straty biznesowe związane z przeciążonymi serwerami i łączami dostępowymi nie ograniczają się jedynie do braku możliwości obsługi klientów w czasie samego ataku, ale rozciągają się również na utratę zaufania, straty finansowe i wizerunkowe czy też potencjalny konflikt wewnątrz organizacji. Ochrona przed atakami DDoS stała się równie ważna, jak ochrona zasobów IT przed hakerami i wirusami komputerowymi.

Międzynarodowa Transmisja Danychmiędzynarodowa
TRANSMISJA DANYCH
Światłowodowe Łącza Internetoweświatłowodowe
ŁĄCZA INTERNETOWE
Pływające Sieci Teleinformatycznepływające
SIECI TELEINFORMATYCZNE