Międzynarodowa Transmisja Danychmiędzynarodowa
TRANSMISJA DANYCH
Światłowodowe Łącza Internetoweświatłowodowe
ŁĄCZA INTERNETOWE
Pływające Sieci Teleinformatycznepływające
SIECI TELEINFORMATYCZNE

Uwaga!

Obniżamy ceny za połączenia międzynarodowe do UEZgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11 grudnia 2018 roku obniżamy ceny połączeń międzynarodowych do Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i w Liechtenstein dla klientów indywidualnych (konsumentów).

Nowe ceny to 1 zł za minutę połączenia głosowego na wszystkie w/w kierunki.

Nowe ceny obowiązują od 15 maja 2019 roku i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

Powyższe zmiany są obniżeniem cen usług telekomunikacyjnych i wynikają ze zmiany przepisów prawa. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, będziesz musiał zapłacić opłatę specjalną/karę umowną. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej ulgi. Opłatę specjalną/karę umowną pomniejszymy o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.