TB MPLS VPN

MPLS VPN 

Sieć korporacyjna MPLS VPN to nowoczesna, niezawodna i w pełni zarządzalna usługa umożliwiająca transmisję danych pomiędzy wieloma lokalizacjami Klienta z wykorzystaniem protokołu IP i bezpiecznej, wydzielonej sieci szkieletowej MPLS.

NASK świadczy tę usługę z wykorzystaniem własnej sieci MPLS, oferując przesyłanie danych w pięciu klasach usług CoS (Class of Service) z gwarantowanymi parametrami jakości. Umożliwia to bezkonfliktowe i efektywne współdziałanie wielu różnych usług i aplikacji (telefonia korporacyjna, systemy ERP/CRM, dostęp do Internetu) w jednej sprawnie działającej sieci korporacyjnej.  

Sieć NASK MPLS jest zbudowana zgodnie z zaleceniami IETF RFC4364 w oparciu o routery CISCO 7206 VXR.

Dlaczego MPLS VPN? 

 • uniwersalność – usługa MPLS VPN umożliwia zbudowanie jednej sieci do obsługi wszystkich rodzajów danych przesyłanych wewnątrz firmy z zachowaniem gwarantowanej jakości przesyłanych danych, 
 • gwarantowana jakość – na potrzeby transmisji danych w usłudze MPLS VPN NASK zbudował wydzieloną sieć NASK MPLS; każdy rodzaj informacji przesyłany w ramach usługi MPLS VPN jest przypisywany do jednej z Klas Usług (CoS), dzięki czemu NASK gwarantuje zachowanie najlepszych parametrów jakościowych. Dodatkowo takie parametry jak transmisji, opóźnienie pakietów, procent utraty pakietów lub jitter są stale monitorowane, a ich poziom jest gwarantowany w umowie SLA, 
 • bezpieczeństwo – usługa MPLS VPN w pełni odseparowuje ruch Klientów w sieci szkieletowej MPLS NASK od ruchu w sieci publicznej. Sieci korporacyjne VPN MPLS posiadają porównywalny poziom bezpieczeństwa do sieci Frame Relay/ATM, 
 • koszty – technologia MPLS umożliwia najefektywniejsze wykorzystanie dostępnej przepustowości łączy. 

  

Warianty realizacji usługi: 

Wariant Elastyczny

 • symetryczne łącza dostępowe,
 • każde łącze zakończone routerem Cisco zarządzanym przez NASK,  
 • obsługa pięciu klas usług (CoS): 
  • RT Voice – do przesyłu VoIP, 
  • RT Video – do przesyłu strumieni wideo, 
  • BusInt – do obsługi aplikacji interaktywnych np. SAP, 
  • BusLAN – do obsługi aplikacji ważnych dla firmy np. replikacja baz danych, 
  • Best Effort – ruch pozostały przeważnie dostęp do Internetu, 
 • dostęp - poprzez system radiowy lub poprzez dedykowane połączenie kablowe miedziane lub światłowodowe. 

Wariant DSL

 • asymetryczne łącza dostępowe,
 • każde łącze zakończone routerem Cisco zarządzanym przez NASK,
 • transmisja w jednej klasie usług (Best Effort),
 • znakowanie pakietów IP na klasy usług i QoS na przejściu pomiędzy sieciami LAN a WAN,
 • dostęp przez sieć miedzianą TP.
Międzynarodowa Transmisja Danychmiędzynarodowa
TRANSMISJA DANYCH
Światłowodowe Łącza Internetoweświatłowodowe
ŁĄCZA INTERNETOWE
Pływające Sieci Teleinformatycznepływające
SIECI TELEINFORMATYCZNE